.
HOME > Community > NEWS
NEWS
제목 [NEW OPEN]베트남 2호점 입점
작성일자 2019-04-29
조회수 586

 

베트남 2호점 오픈을 축하드립니다. 


  


  


 


 

출처 꼬무신

본사 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-17(가산동) 신관 12층        일본지사 : 도쿄도 신주쿠구 야마부끼쵸350번지 쿄와빌딩 2층        부산물류창고 : 부산광역시 사상구 모라동 715-4

상호명 : (주)꼬무신        대표자명 : 탁관진        대표전화: 02-6959-8783

사업자등록번호 : 415-88-0023 4       e-mail : ggomoosin_s1@nate.com
개인정보보호정책 책임자 : 임지애

COPYRIGHT 2017 @ GGOMOOSIN. ALL RIGHTS RESERVED.